Hvordan unngå polarisering?

Det er veldig viktig å unngå polarisering i all debatt. 

Dette gjelder spesielt i debatter om intergrering. 

For “elementer” som ikke har interesse av en velfungerende debatt om disse temaene er nemlig ute etter en polarisering og svart hvit debatt.  Men det er vel ingenting som er helt svart hvit.

Hvordan unngår man så polarisering?

Det er faktabasert kunnskap som er grunnlaget for all sunn debatt og meningsutveksling enten den er verbal eller skriftlig.

Vi ser til stadighet enkle tabloide meningsutveksling i alle typer media.  Det ser ut til at vi blir tvunget til å stilltiende følge intetsigende lite klargjørende debatter fordi det er det som “selger”.  Men vi kan selv sørge for å skaffe oss informasjon.  Spesielt med tilgang til internett. Der kan man kontrollere samt foreta kontrollerende søk for å skaffe seg et bedre grunnlag for sin meningsdannelse.  Delta aktiv i alle foraer og debatter det du har interesse for.

Jeg var på et foredrag av PST sjef Jørn Holme her om dagen og det var virkelig givende og interessant.  Det var meget interessant å få en historisk beskrivelse av PST sin utvikling.  Spesielt med tanke på terrortrussel både nasjonalt og internasjonalt.  For å skaffe seg informasjon om hva PST engentlig gjør sjekk ut deres hjemmeside og meld deg på i deres Facebook gruppe. PST Politiet hjemmeside 

Det er viktig at vi har et velfungerende Politi og PST som kan holde kontroll med uønsket adferd fra enkeltpersoner, andre stater og organisasjoner. 

Så skaff deg fakta om alle interessante temaer før du gjør deg opp skråsikre meninger.  På den måten vil vi få en mer interessant og utviklende samfunnsdebatt.