Effektivisering av offentlig sektor

Det er behov for å stille spørsmål ved hva, hvordan og hvor effektivt vi utnytter våre felles midler på en optimal måte.
Hva skal til for at vi til enhver tid kan følge ressursforbruket i alle offentlige etater?
Det kreves en offensiv utvikling og implementering av informasjonssystemer/støtteverktøy som gir ledelsen i alle ledd kontroll med ressurser innenfor eget ansvarsområde. I tillegg er det behov for at administrative ledelse med overordnet ansvar for all aktivitet i den enkelte organisasjon kan sette sammen oversikter for totalforbruket i hele etaten på en rask og effektiv måte. På en slik måte at en raskt og effektivt kan gjøre omprioriteringer når det viser seg at en ikke oppnår planlagt gevinst.
Investeringer må prosjekteres og gjennomføres så optimalt som mulig for en best mulig totalleveranse. Allerede besluttede prosjekter kan ikke være gjenstand for politisk omkamp.