Åsland snødeponi og grunnvannet.

På Åsland snødeponi ble det i år lagret mer kubikkmeter snø enn det var godkjent for. Grunnarbeidene for snødeponiet viser seg nå å ha vært for dårlig! Det ble ikke laget en sikker oppsamling og rensing av smeltevannet. Dette var et krav for å unngå forurensing av grunnvannet i området. Manglende oppsamling og rensing av smeltevannet har medført forurensning av grunnvannet for mange grunneiere som har privat vann i området. I tillegg vil det medføre skade på vannkvaliteten og fisken i Ljanselva. Ljanselvas venner har på dugnad i årevis slitt for å få renset og ordnet i elva slik at fisken kunne komme opp og innbyggerne få et trivelig turområde. Da er det særdeles kjedelig at kommunen ødelegger dette ved en skjødesløs håndtering av snødeponiet på Åsland. Dette er en meget alvorlig sak som kommunen må rette opp i umiddelbart og erstatte for tapet den enkelte beboer og grunneier har lidd. Gratis tilknytting av kommunalt vann og erstatning for tort og svie burde være selvsagt.

‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum

Hvorfor ikke etablere hurtiggående båttransport til/fra Hvervenbukta, Aker brygge, Lysaker og Snarøya/Fornebu, ‘Park and Ride’?
Dette vil kunne løse noen av Oslo´s trafikkale utfordringer til/fra sydkorridoren.
‘Park & Ride’ betyr at man betaler for parkering og da har man samtidig løst billett for kollektivtransport til/fra parkeringsområdet.

Fortsett å lese ‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum