Miljøsvin på Søndre Nordstrand

Man blir like overrasket hver gang man leser om det!

Hva går gjennom hodet på folk som slenger søppel, vaskemaskiner og andre husholdningsapaprater, utstyr, søppel og hageavfall rett ut i naturen?

Se vedlagte artikkel (link nedenfor,) som stod i Norstrand Blad 1 des 09, og er skrevet av Øystein Dahl Johansen.

http://noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091201/NYHETER/712019999/1196

Fortsett å lese Miljøsvin på Søndre Nordstrand

Hva kan jeg gjøre?

Daglig blir vi berørt følelsesmessig og fysisk av tiltak beslutninger og/eller mangler på dette i våre omgivelser.  Det være seg på jobb, privatliv, fritidsaktiviteter, politikk eller i nærområdet.

Men det er for lett å stille spørsmålet; Men hva kan jeg gjøre med det?  Underforstått at jeg ikke har nok “tyngde”, kontakter, kunnskaper eller myndighet til å gjøre noen forskjell.

Det er imidlertid slik at det er INGEN som alene kan endre noe annet enn egen aktivitet i stor grad.  Men ved å ta initiativ, bygge relasjoner, ta kontakt med andre i dine omgivelser og skap engasjement for dine forslag til bedringer, kan du gjøre en STOR forskjell.

Har du forslag til aktiviteter for å bedre ditt nærmiljø, foreninger, fritids- og idrettsaktiviteter, skolemiljø eller politiske aktiviteter.  Finn ut hva du selv vil og kan bidra med og tilby dette i dine omgivelser.

I virkeligheten så er det store muligheter, men de kommer ikke til deg.  Du må ut og “høste” de.

Du kan være den som gjør den lille forskjellen til at “snøballen” faktisk begynner å rulle.

Engasjement

Like viktig som å være motivert er det å være engasjert!

Engasjement kan brukes og beskrive mange ting og forhold, både ansettelsesforhold og økonomiske forpliktelser, men også å beskrive dagligdagse aktivitets- og samlivsforhold.

I det daglig er vi omgitt av “krav” om å vise engasjement eller å være engasjert! Men hva betyr engasjement egentlig?  På det personlige plan synes jeg det viktigste er å være engasjert i betydningen; å være begeistret og grepet!

Hvordan blir vi engasjert; de fleste blir begeistret og grepet ved å kunne få utfordret sin kompetanse enten det er på det teoretiske eller det praktiske plan.  Enten privat eller i jobbsammenheng.

Det kreves tydelig kommunikasjon fra deg selv til dine omgivelser for hva det er som gjør deg engasjert og aktiv.  Fortell alle du omgås klart og tydelig hva det er som gjør at du blir engasjert. Er det; utfordringer, tillit, åpenhet, konstruktive tilbakemeldinger eller er det muligheter for å prøve og feile og fortsatt gå videre uten å grave seg ned i hva som gikk feil.  Eller er det muligheten til å ta initiativ foreslå endringer samt utarbeide forslag til løsninger som driver deg og gjør deg engasjert.

Det er menneskelig å feile!  Eventuelle feil skal være startskuddet for neste aktivitet ved at man har lært av feilen og ikke gjentar den.  Feil er noe man skal lære av. Registrere det man kan bruke å slette resten ikke bruke tid til dvele ved det som gikk galt. 

Det er “lov” å være engasjert uansett hva du driver med og det er din plikt å gi beskjed når noen påvirker deg slik at du mister din begeistring.

Ikke brenn inne med noe slik at det går ut over ditt engasjement. 

Motivasjon

Vi trenger alle å bli eller å være motivert.

Utfordringen er mere hvordan klare å holde motivasjon oppe både på det personlige, familie-, arbeids- og fritidsmessige plan.

Det er et stadig sterkere krav fra alle om at man må være motivert for å bli ferdig med eller å gjøre ditt eller datt.  Hvem er så ansvarlig for å sørge for at vi er motivert i alle settinger gjennom alle sesonger og aktiviteter.

Det er beklageligvis ingen andre enn en selv som kan sørge for at man er motivert for de til enhver tid forestående aktiviteter.  Men hva er så definisjon på motivasjon; “en psykologisk samlebetegnelse for krefter som har med igangsettelse og dirigering av adferd å gjøre.”

Med andre ord når man først har bestemt seg for å gjøre noe så må man sørge for å ha det gøy!  Alt kan være gøy dersom du bestemmer at det skal være det! Med andre ord så er det du selv som er din beste, billigste og faktisk eneste riktige motivator eller “coach”.  Omgivelsene kan gi deg motivasjon, men det er du selv som må utnytte mulighetene som ligger der.  Det er med andre ord ikke noen start og stopp mht å være motivert, man må tenke positivt og ha det gøy, for på den måten holde motivasjon oppe.  Det er viktigst for en selv og egen respekt, men ved å være glad og motivert sprer du engesjement og glede i dine omgivelser.

Å ha respekt for!

Man skal ha respekt for mennesker!

Det er ingen som kan forlange eller har krav på respekt for en “historie”, enten den er faglig, utviklingslære, religiøs tro eller andre meningsdannende skrifter.

En skal alltid akseptere og respektere at andre mennesker har en annen tro og livssyn enn en selv.  Man skal ikke krenke andre mennesker for deres overbevisning og/eller tro.  Men det er ingen som kan avkreve andres respekt for sine meninger eller tro.  Er man ikke enig har man lov og rett til å uttrykke uenighet uten at dette skal kunne beskrives som respektløst.

Man skal respektere at andre har andre meninger enn en selv, men ingen kan kreve respekt for sine egne meninger!

Ha det GØY!

Det er viktig å ha det GØY!

Alt går lettere ved å bruke litt humor i en alvorlig hverdag!

Ha en humoristisk tilnærming til “helvete”, kan være bra!

I dag er det lett at vi får et negativt fokus på nye utfordringer.  Da er det viktig å lage litt “konkurranse” i hverdagen, slik at utfordringene blir morsomme å ta fatt på.

Ta godt vare på medarbeidere og kollegaer.

Slik at alle ser frem til å komme på jobb dag etter dag.

Hva driver meg til å yte maksimal innsats?

Vanligvis er det lett å tro at det er penger som er driveren for at en skal yte maksimalt.

For meg er det utfordringer som er driveren.

Jeg vil utfordres intellektuelt og faglig i det daglige arbeid.  Jeg blir lei av rutineoppdrag etter kort tid. 

Derfor forsøker jeg å gi signaler om at jeg alltid er villig til å ta nye utfordringer på jobben.  Jeg får et “kick” av å få utfordringer som jeg aldri er testet på tidligere.

Det gir en følelse av mestring som gir krefter til å yte maksimalt. 

“Ut i naturen”

Alle “vet” at fysisk aktivitet er sunt for både kropp og sjel.  Hvor enkelt dette kan gjennomføres og læres ble demonstrert i programmet Ut i naturen på NRK1 tir 06 jan 09. Ut i naturen

Historien er om en far som tar sin 6 år gamle sønn Ragnar på oppdagelsesreise ut i naturen.  De hadde fine turer med og uten overnatting i naturen der de bor.  Turene gikk fra sjø til fjell.

Ta ungene med ut i naturen slik at de får anledning til å oppdage dyreliv og planter.  Samtidig får de fysisk trening og frisk luft.  De får også lære seg nye ferdigheter, kle seg riktig, lage sikre ildsteder (når det er lov), lage mat og spise ute, overnatte i telt, gapahuk eller under åpen himmel.  På denne måten får de oppleve gleden av å være ute i naturen under forskjellige forhold. 

Dette er en effektiv, lærerik og billig form for fysisk fostring.  Nye generasjoner vil på en praktisk måte lære seg å ta vare på naturen.  Med andre ord miljøopplæring på en praktisk og morsom måte.