Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser?

Det er på tide med nytt tankegods hos politikere.

Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser og får økt satsing på forskning/utvikling og inovasjon.

Jeg tror politikere må lage nye visjoner og strategier!

Politikerne må sørge for en effektiv finansiering  slik ferdigstilling av gode forskningsresultater fra våre utdanningsentra blir mulig. 

Samtidig som de pøser inn midler i eksisterende bedrifter, for å bevare, burde det være like opplagt å investere “tilstrekkelig” med midler i helt nye fremtidsrettede bedrifter.

NTNU miljøets forskningsresultater la grunnlag for 7 nye bedriftsetableringer i 2008.  Dette antallet kunne lett vært doblet med beskjedne midler. (Iht uttalelse fra professor Karl Klingsheim/NTNU og adm dir NTNU Technology Transfer AS i Debatt & Innlegg DN tor 22 jan 09).

Politikere på alle nivå sitter på nøkkelen til å bringe lovende forskningsresultater fra forskningsrapporter frem til fullskala pilotanalegg og til nye bedriftsetableringer.  La alle investorer som tar tak i denne type utfordringer få nødvendige gunstige skatte- og avskrivningsordninger.  Da vil kunne sikre at slike inovative forskningsresultater blir kvalitetssikret og testet før lansering.

Det må skapes en sentral database/portal over all inovative forskningsresultater fra alle våre utdanningsinstitusjoner.

På den måten vil alle politikere og investorer kunne skaffe seg oversikt over potensielle forskningsresultater, som igjen kan gi nye arbeidsplasser.

I tillegg må det lages gode incentivordninger for næringslivet!  Da vil vi oppnå at de øker fokus på forskning og inovasjon både fra egen bedrift og fra våre utdanningsinstitusjoner.

Foreldre ansvar!

Etter hærverket som er utført i byen de siste dager undrer jeg på; Hvor kommer foreldreansvaret inn?

Er det virkelig samfunnet som bærer alt ansvar?

Det er viktig at politikerne legger forholdene til rette for at alle skal få samme muligheter til å realisere seg selv. 

Men et viktig punkt må ikke glemmes i debatten, og det er;

Alle må ha klare grenser, lære seg ansvar og respekt for folk og dyr.

Hvem har ansvaret for disse grunnleggende ferdighetene?

FORELDRENE!

Ha det GØY!

Det er viktig å ha det GØY!

Alt går lettere ved å bruke litt humor i en alvorlig hverdag!

Ha en humoristisk tilnærming til “helvete”, kan være bra!

I dag er det lett at vi får et negativt fokus på nye utfordringer.  Da er det viktig å lage litt “konkurranse” i hverdagen, slik at utfordringene blir morsomme å ta fatt på.

Ta godt vare på medarbeidere og kollegaer.

Slik at alle ser frem til å komme på jobb dag etter dag.

Hva driver meg til å yte maksimal innsats?

Vanligvis er det lett å tro at det er penger som er driveren for at en skal yte maksimalt.

For meg er det utfordringer som er driveren.

Jeg vil utfordres intellektuelt og faglig i det daglige arbeid.  Jeg blir lei av rutineoppdrag etter kort tid. 

Derfor forsøker jeg å gi signaler om at jeg alltid er villig til å ta nye utfordringer på jobben.  Jeg får et “kick” av å få utfordringer som jeg aldri er testet på tidligere.

Det gir en følelse av mestring som gir krefter til å yte maksimalt. 

“Ut i naturen”

Alle “vet” at fysisk aktivitet er sunt for både kropp og sjel.  Hvor enkelt dette kan gjennomføres og læres ble demonstrert i programmet Ut i naturen på NRK1 tir 06 jan 09. Ut i naturen

Historien er om en far som tar sin 6 år gamle sønn Ragnar på oppdagelsesreise ut i naturen.  De hadde fine turer med og uten overnatting i naturen der de bor.  Turene gikk fra sjø til fjell.

Ta ungene med ut i naturen slik at de får anledning til å oppdage dyreliv og planter.  Samtidig får de fysisk trening og frisk luft.  De får også lære seg nye ferdigheter, kle seg riktig, lage sikre ildsteder (når det er lov), lage mat og spise ute, overnatte i telt, gapahuk eller under åpen himmel.  På denne måten får de oppleve gleden av å være ute i naturen under forskjellige forhold. 

Dette er en effektiv, lærerik og billig form for fysisk fostring.  Nye generasjoner vil på en praktisk måte lære seg å ta vare på naturen.  Med andre ord miljøopplæring på en praktisk og morsom måte.

Hvordan “sikre” suksessfulle resultater!

Det er vanskelig å finne fasitsvar på hva som kan gi god kontroll og oversikt for en bedrift eller privatperson, for å fatte riktige og gode beslutninger.  Men det er noen enkle regler som gir større sikkerhet for at vi leverer kontrollerte gode resultat kontinuerlig.

Kostnadskontroll, har man god kontroll på kostnadene i gode tider vil det gi et bedre grunnlag for å kutte de riktige kostnadene når det blir trangere tider.

Sporbarhet og synlighet er viktig for å ha kontroll.

God informasjon og kommunikasjon om hva som er målene skal gis til alle til enhver tid.  På den måten har ingen unskyldning for ikke å ta ansvar for at målene oppnås.

Hardt arbeid er sannsynligvis det viktigste fortsatt!

“The Success lays in the Details”

Hvordan vite hva som er “Best Practice”!

For å holde seg oppdatert på hva som er eller hvordan man kan få vite hva som regnes som “Best Practice” innenfor sitt fagområde og ikke minst innenfor logistikk kan det være gode ideer å hente ved å delta på konferanser.  Enten som deltager eller tilby seg å presentere en “Case” fra egen bedrift og på den måten få direkte tilbakemeldinger på hvordan din bedrift håndterer en utfordring.

En konferansearrangør som normalt har veldig bra foredragsholdere og gode temaer er Marcus Evans.

For mer informasjon se: www.marcusevans.com

Midtøsten – utfordringen

Det er “fantastisk” nesten skremmende å sitte å se på sportsbegivenheter på TV`en, som blir avbrutt av “nyhetsglimt” som “show” fra midtøsten.

Samtidig som det kommer uttalelser fra politiske kommentatorer i media og politikere fra hele verden uten at noen tilsynelatende har noen form for handlingsplan som skal kunne føre til noen form for resultat.

Det er sammenfallende for alle fra FN, EU og norske parlamentarikere.

Alle er enige om at det er grusomt det som skjer, men hva akter de å gjøre? INGENTING! Det ser ikke ut til at hverken USA, Russland, EU eller Norge for den saks skyld er i stand til å finne en felles handlingsplan.

Avvæpning av Hamas og pålegge Israel øyeblikkelig våpenhvile!

Hva skal til for at verdenssamfunnet gjør noe? Skal vi alle fortsatt sitte å se på at mennesker “slaktes” på “ideologisk” og økonomisk grunnlag?