Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser?

Det er på tide med nytt tankegods hos politikere.

Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser og får økt satsing på forskning/utvikling og inovasjon.

Jeg tror politikere må lage nye visjoner og strategier!

Politikerne må sørge for en effektiv finansiering  slik ferdigstilling av gode forskningsresultater fra våre utdanningsentra blir mulig. 

Samtidig som de pøser inn midler i eksisterende bedrifter, for å bevare, burde det være like opplagt å investere “tilstrekkelig” med midler i helt nye fremtidsrettede bedrifter.

NTNU miljøets forskningsresultater la grunnlag for 7 nye bedriftsetableringer i 2008.  Dette antallet kunne lett vært doblet med beskjedne midler. (Iht uttalelse fra professor Karl Klingsheim/NTNU og adm dir NTNU Technology Transfer AS i Debatt & Innlegg DN tor 22 jan 09).

Politikere på alle nivå sitter på nøkkelen til å bringe lovende forskningsresultater fra forskningsrapporter frem til fullskala pilotanalegg og til nye bedriftsetableringer.  La alle investorer som tar tak i denne type utfordringer få nødvendige gunstige skatte- og avskrivningsordninger.  Da vil kunne sikre at slike inovative forskningsresultater blir kvalitetssikret og testet før lansering.

Det må skapes en sentral database/portal over all inovative forskningsresultater fra alle våre utdanningsinstitusjoner.

På den måten vil alle politikere og investorer kunne skaffe seg oversikt over potensielle forskningsresultater, som igjen kan gi nye arbeidsplasser.

I tillegg må det lages gode incentivordninger for næringslivet!  Da vil vi oppnå at de øker fokus på forskning og inovasjon både fra egen bedrift og fra våre utdanningsinstitusjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *