Søndre Nordstrand Høyre

Jeg ble på årsmøtet 24 nov valgt til leder av Søndre Nordstrand Høyre (SNH) for de neste to år, eller frem til kommune og fylkestingsvalget i 2011.

Hovedoppgaven for denne perioden vil bli å bygge opp aktiviteter og en organisasjon som vil gi flere høyrestemmer i Søndre Nordstrand (SN) i 2011 enn i valget i 2007.

Fortsett å lese Søndre Nordstrand Høyre

Sykelønnsordningen og sykefravær!

Det synes som om debatten rundt vår eksisterende sykelønnsordning har konkludert med at dagens ordning har spilt fallitt og er mer eller mindre skyld i økt langtidssykefravær.  Statistikk viser at korttidssykefraværet har vært mer eller mindre konstant i den siste 10 års perioden.  Hva er det så ved sykelønnsordningen som svikter når langtidssykefraværet øker?

Fortsett å lese Sykelønnsordningen og sykefravær!

Miljøsvin på Søndre Nordstrand

Man blir like overrasket hver gang man leser om det!

Hva går gjennom hodet på folk som slenger søppel, vaskemaskiner og andre husholdningsapaprater, utstyr, søppel og hageavfall rett ut i naturen?

Se vedlagte artikkel (link nedenfor,) som stod i Norstrand Blad 1 des 09, og er skrevet av Øystein Dahl Johansen.

http://noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091201/NYHETER/712019999/1196

Fortsett å lese Miljøsvin på Søndre Nordstrand