Sykelønnsordningen og sykefravær!

Det synes som om debatten rundt vår eksisterende sykelønnsordning har konkludert med at dagens ordning har spilt fallitt og er mer eller mindre skyld i økt langtidssykefravær.  Statistikk viser at korttidssykefraværet har vært mer eller mindre konstant i den siste 10 års perioden.  Hva er det så ved sykelønnsordningen som svikter når langtidssykefraværet øker?

Jeg tror det er systemet, kontrollen og oppfølgingen fra alle parter som ikke fungerer.  Denne konklusjonen behøver ikke være helt korrekt, men ihvertfall like korrekt som å påstå at dagens ordning er "feil".

Det er bedrifter som har gjennomført oppfølging av sykelønnsordningen til punkt og prikke og mener de har fått kontroll på sitt sykefravær og fått det ned til et akseptabelt nivå samt fått en friskere arbeidsstokk.  De har fulgt opp sine ansatte og økt innsatsen på bedriftshelsetjenesten og fulgt opp de sykemeldte iht intensjonene i sykelønnsordningen.

Kanskje alle parter skulle ta eksisterende sykelønnsordning og følge den opp nøye og etter intensjonene, for å se om ikke man får redusert samt bedre kontroll på sykefraværet på den måten. 

Land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med Sverige og Finland bruker det dobbelte og tredobbelte per ansatt i bedrifthelsetjeneste.  Kanskje det kunne være noe å lære av hva de gjør med bedrifthelsetjenesten uten med en gang å se på innføring av karensdager, som eneste løsning, for å få kontroll på sykefraværet.

Jeg tror det er viktig at alle gjennomfører en kvalitetskontroll av hvordan man følger opp eksisterende sykelønnsordning for å se om det kanskje kan være at løsningen ligger i bedre oppfølging og kontroll.  Sist men ikke minst bør bedrifter private, statlig og kommunale, se om det ikke skal legges mer vekt på "H`en" i HMS slik at det ikke bare blir et kontroll organ for å rapportere sykefravær.

Før en har prøvd og kvalitetssikret dagens ordning og ut fra det ser at den er mangelfull og må endres tror jeg vi skal fokusere på å bruke dagens ordning fullt ut på alle nivå.

Misbruk må det iverksettes effektive tiltak for å redusere fordi det ødelegger en velferdsordning som skal ta vare på oss alle ved behov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *