Sykelønnsordningen og sykefravær!

Det synes som om debatten rundt vår eksisterende sykelønnsordning har konkludert med at dagens ordning har spilt fallitt og er mer eller mindre skyld i økt langtidssykefravær.  Statistikk viser at korttidssykefraværet har vært mer eller mindre konstant i den siste 10 års perioden.  Hva er det så ved sykelønnsordningen som svikter når langtidssykefraværet øker?

Fortsett å lese Sykelønnsordningen og sykefravær!