Hva betyr uniform?

Uniformen til alle makt og myndighets utøvere i Norge skal vise at alle utøverne har et felles ståsted og uttrykk! 

Lik uniform for alle!

Den enkelte utøver skal ikke vise hvilket ideologisk, religiøst eller personlig utgangspunkt eller preferanse en har.

De skal stå for en felles plattform, trygghet og tillit til alle innbyggere uavhengig av personlige preferanser!

Sikre likebehandling for alle under alle forhold og situasjoner.

Hva den sosialistiske regjeringen og politidirektøren ønsker å oppnå ved å gi tillatelse til bruk av hijab til politiuniformen, virker uklart.

Er det nok et bevis på regjeringens misforståtte snillisme i integreringspolitikken?

Andre politikere har tatt til orde for forbud mot hijab i uniformerte yrker, skoler og ellers i andre yrker.  Men disse blir kun “tiet ihjel”!

Det kan ikke føres en normal meningsutveksling om temaet!  Skyldes det feighet eller forsøker vi å unngå realitetene i denne utfordringene?  Eller bygger det på misfortåelse om betydningen av hodeplagget?

Hva slags berikelse skal dette gi?

Jeg tror dette er en beslutning fattet på meget sviktende grunnlag. 

Jeg tror slett ikke samfunnet skal rette seg etter ønsket fra en gruppe arbeidstagere som ikke kan akseptere en ellers meget liberal “dresscode” som gjelder i næringslivet generelt.

Hold uniformen ren!

Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser?

Det er på tide med nytt tankegods hos politikere.

Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser og får økt satsing på forskning/utvikling og inovasjon.

Jeg tror politikere må lage nye visjoner og strategier!

Politikerne må sørge for en effektiv finansiering  slik ferdigstilling av gode forskningsresultater fra våre utdanningsentra blir mulig. 

Samtidig som de pøser inn midler i eksisterende bedrifter, for å bevare, burde det være like opplagt å investere “tilstrekkelig” med midler i helt nye fremtidsrettede bedrifter.

NTNU miljøets forskningsresultater la grunnlag for 7 nye bedriftsetableringer i 2008.  Dette antallet kunne lett vært doblet med beskjedne midler. (Iht uttalelse fra professor Karl Klingsheim/NTNU og adm dir NTNU Technology Transfer AS i Debatt & Innlegg DN tor 22 jan 09).

Politikere på alle nivå sitter på nøkkelen til å bringe lovende forskningsresultater fra forskningsrapporter frem til fullskala pilotanalegg og til nye bedriftsetableringer.  La alle investorer som tar tak i denne type utfordringer få nødvendige gunstige skatte- og avskrivningsordninger.  Da vil kunne sikre at slike inovative forskningsresultater blir kvalitetssikret og testet før lansering.

Det må skapes en sentral database/portal over all inovative forskningsresultater fra alle våre utdanningsinstitusjoner.

På den måten vil alle politikere og investorer kunne skaffe seg oversikt over potensielle forskningsresultater, som igjen kan gi nye arbeidsplasser.

I tillegg må det lages gode incentivordninger for næringslivet!  Da vil vi oppnå at de øker fokus på forskning og inovasjon både fra egen bedrift og fra våre utdanningsinstitusjoner.

Foreldre ansvar!

Etter hærverket som er utført i byen de siste dager undrer jeg på; Hvor kommer foreldreansvaret inn?

Er det virkelig samfunnet som bærer alt ansvar?

Det er viktig at politikerne legger forholdene til rette for at alle skal få samme muligheter til å realisere seg selv. 

Men et viktig punkt må ikke glemmes i debatten, og det er;

Alle må ha klare grenser, lære seg ansvar og respekt for folk og dyr.

Hvem har ansvaret for disse grunnleggende ferdighetene?

FORELDRENE!

Midtøsten – utfordringen

Det er “fantastisk” nesten skremmende å sitte å se på sportsbegivenheter på TV`en, som blir avbrutt av “nyhetsglimt” som “show” fra midtøsten.

Samtidig som det kommer uttalelser fra politiske kommentatorer i media og politikere fra hele verden uten at noen tilsynelatende har noen form for handlingsplan som skal kunne føre til noen form for resultat.

Det er sammenfallende for alle fra FN, EU og norske parlamentarikere.

Alle er enige om at det er grusomt det som skjer, men hva akter de å gjøre? INGENTING! Det ser ikke ut til at hverken USA, Russland, EU eller Norge for den saks skyld er i stand til å finne en felles handlingsplan.

Avvæpning av Hamas og pålegge Israel øyeblikkelig våpenhvile!

Hva skal til for at verdenssamfunnet gjør noe? Skal vi alle fortsatt sitte å se på at mennesker “slaktes” på “ideologisk” og økonomisk grunnlag?