Hvordan få nok folk i arbeid?

Alle som er interessert i samfunnets utfordringer har oppdaget at det vil bli for få hender i arbeid om noen år!

Stortingspolitikerne har i kjent stil funnet ut at dette løses ved at alle må jobbe lenger enn til 62 – 65 års alder.

Jeg har vanskelig for å forstå hvordan har politikerne tenkt å gjennomføre dette.

Alle bedrifter som foretar omorganiseringer med personellreduksjoner sender først og fremst de eldste ut.

Hva slags “icentiver” har poltikerne tenkt å innføre for å få bedriftsledere til å ansette beholde de eldre arbeidstagere?  Uten samtidig å innføre noe som vil føre til en skjevhet i arbeidsstokken.  Man beholder de gamle fordi det er opprettet for gode støtteordninger. 

Det er svært få bedrifter private eller statlige som nyansetter folk over 55 år!

For å få folk til å stå i arbeid må alle, de eldre innkludert, føle seg velkomne.  Det er altfor enkelt å si at alle skal/må jobbe lengre!  Det må samtidig foretas en holdningsendring til hvordan man skal tilrettelegge for at eldre arbeidstakere skal stå lenger i jobb.  Dette har ikke politikerne kommet med noen løsning på til nå.

Her er utfordringen til politikerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *